0500 352 038 reijo@reijoruohola.fi

Repen tiimi palvelee kokonaisvaltaisesti sähkö- ja automaatioasioissa 

 

Yhdessä löydämme teille
parhaan ratkaisun

 

Yhteistyössä asiat hoituvat! Tule kaveriksi LinkedInissä:

 

Kun lopputuloksella on väliä

Repen tiimissä teitä palvelee kokeneet ammattilaiset ja tarkkaan valikoidut kumppanit.

Hoidamme asianne kokonaisvaltaisesti, jotta lopputulos on paras mahdollinen.  

Vanha jätevedenpuhdistamo uusittiin nykyaikaan

Heinolan Sahaniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennustyö pysyi budjetissa ja lopputulos on onnistunut.

Toivakan jätevedenpuhdistamo: Tuli kerralla hyvä ja kustannustehokas

Tällä ratkaisulla Toivakan jätevedenpuhdistamon lietteen kuljetus- ja käsittelykustannukset putosivat alle puoleen entisestä.

Pinnoitus Helin: Ennakoinnilla vältettiin jopa kuukausien tuotantokatkokset 

Reijo Ruohola eli Repe huolestui Pinnoitus Helinin sinkityslinjan toimivuudesta. Varaosia ei ollut enää saatavilla ja ohjelmistotkin temppuilivat. Jos automaatio olisi hajonnut, tuotantokatkos olisi voinut olla useita kuukausia.

Galvatek: Kerralla onnistuneita ratkaisuja teollisuuden tarpeisiin

Asiakkaiden kuunteleminen ja heidän todellisten tarpeiden ymmärtäminen on erityisen tärkeää oikean lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Työskentely Reijon kanssa on mutkatonta ja iloista

- Työskentely Reijon kanssa on sopivan iloista. Ei stressata ja etsitään mutkattomasti ratkaisuja. Palavereihin voi mennä aina hyvillä mielin. Vaikka ratkaisuja ei löytyisi heti, niin Repe hakee vastauksia ja miettii suomalaisessa sisulla, myhäilee Pinnoitus Helinin...

Kierto Ympäristöpalvelut: Suositusten kautta löytyi tekijä, johon voi luottaa

- Löysimme Reijo Ruoholan noin vuosi sitten verkostokumppanin suosituksen kautta. Reijo on auttanut Kierto Ympäristöpalveluissa muun muassa ostetun lietteenkuivauskoneen käynnistyksessä ja vikojen selvityksessä, vastannut prosessisäiliöiden pinnankorkeusmittausten...

Valitse kokenut tiimi suunnittelemaan, toteuttamaan ja valvomaan etuanne sähkö-, automaatio- ja kaukovalvonta-asioissa

PALVELUT

Sähkö- ja automaatiojärjestelmät

Suunnittelu, ylläpito ja projektien hoito. Tarjouspyyntöjen tekeminen, hankinta-asiakirjojen valmistelu, urakoitsijoiden valinta. Toteutusten valvonta, vastaanottotarkastukset.

Päivitykset ja saneeraukset

Prosessin käynnistäminen, vikojen selvitys, sähkö- ja automaatioasennukset.

Kuntotarkastukset ja kustannusarviot

Sähkölaitteistojen varmennus- ja määräaikaistarkastukset.

Vesilaitokset ja prosessiteollisuus

Poimi 40 vuoden kokemus ja tiimimme asiantuntemus hyödyksenne.

Sähköasennusten varmennus- ja määräaikaistarkastukset

Kun sähkötarkastus on ajankohtainen…

Ota yhteyttä Tukesin valtuuttamaan tarkastajaan Reijo Ruoholaan, kun tarvitsette kohteeseenne sähköasennusten varmennus- tai määräaikaistarkastuksen. Puolueeton tarkastaja valvoo tarkastuksessa etuanne.

Tarkastuksilla pyritään vähentämään sähköpalojen ja sähköiskujen riskiä sekä varmistamaan, että laitteisto toimii moitteitta. Tummentumat laitteessa, oudot hajut ja äänet saattavat olla oireita alkavista ongelmista.

Sulakekoko määrittää tarkastuskohteet

Määräaikaistarkastuksia on tehtävä tavallisille liike-, teollisuus- ja maatalousrakennuksille, joissa pääsulakkeet ovat yli 35 A. Tarkastusväli vaihtelee 5, 10 ja 15 vuoden välillä kohteen laitteistoluokasta riippuen. Asuinrakennusten asuintiloja määräys ei koske, mutta niissäkin tarkastusten tekeminen on suositeltavaa.

Tarkastuksen sisältö

Määräaikaistarkastuksessa varmistetaan, että sähkölaitteistoa on pidetty asianmukaisessa kunnossa ja että laitteiston käyttö on turvallista.

Sähkölaitteiston piirustusten on oltava ajan tasalla. Ohjeiden on oltava saatavilla niin käyttöä, huoltoa kuin korjauksiakin varten. Mahdollisista laajennus- ja muutostöistä on oltava asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat.

Tarkastuksesta tehdään rekisteri-ilmoitus jakeluverkonhaltijalle tai vaativimpien kohteiden osalta TUKESille. Rakennuksen omistaja tai vuokralainen on vastuussa tarkastuksen tilaamisesta.

Sähkölaitteiston haltijan lakisääteinen velvollisuus on huolehtia, että määräaikaistarkastus tulee tehdyksi ajallaan. Velvoite on käytännössä kiinteistön tai rakennuksen omistajalla, ellei omistaja voi osoittaa laitteistosta vastuussa olevaa muuta haltijaa.

Vuokrasuhteissa tarkastuksen teettäminen kuuluu sille, joka yleensäkin vastaa kiinteistön tai rakennuksen pitkäaikaisesta kunnossapidosta, ellei toisin ole sovittu.


Suuryrityksen energiakatselmus

Kun energiakatselmus on edessä…

Me palvelemme! Reijo Ruohola on energiaviraston valtuuttama vastuuhenkilö.

Yrityksen energiakatselmuksessa selvitetään yrityksen tai konsernin kaikkien toimipaikkojen energiankulutusprofiili ja tunnistetaan mahdollisuudet energiansäästöön. Yrityksen energiakatselmukseen sisällytetään kohdekatselmuksia, joiden avulla saadaan yksityiskohtaista tietoa kohteen energiankulutuksesta ja kohteeseen sopivista energiatehokkuustoimenpiteistä.

Mitä katselmuksessa tehdään?

Yrityksen energiakatselmuksessa kartoitetaan yrityksen kaikkien energiankäyttökohteiden energiankulutusprofiilit, kuten esimerkiksi rakennukset. Katselmuksessa etsitään energiansäästökohteita ja tehdään niistä toimenpidesuunnitelma seuraavalle neljälle vuodelle.

Suurten yritysten on tehtävä energiakatselmus neljän vuoden välein

Yritys, jonka työntekijämäärä on yli 250 tai jonka liikevaihto on yli 50 M€ ja tase yli 43 M€, on Energiatehokkuuslain mukaan tehtävä yrityksen energiakatselmus neljän vuoden välein.


Hankinta-asiakirjojen laadinta

Asiantuntevaa apua on saatavilla

Reijo Ruohola tarjoaa konsultaatiota hankinta-asiakirjojen laadintaan ja tarjousten vertailuun sähkö- ja automaatiosuunnittelussa.

Hankinta-asiakirjojen laadinta kannattaa tehdä taidolla, jotta saadaan mitä halutaan, eikä jälkikäteen koidu ikäviä yllätyksiä.

Vältä sudenkuopat

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri Reijo Ruohola on työskennellyt yli kolmekymmentä vuotta julkisten hankintojen parissa ja tietää pahimmat sudenkuopat.

– Hankinta-asiakirjoissa on tärkeää, että teksti on heti alusta lähtien selkeä, yksinkertainen ja ristiriidaton, Reijo Ruohola sanoo.

– Jos epäselvyyksiä joudutaan jälkikäteen eri ammattilaisten toimesta täydentämään, asiakirja paisuu erilaisten korjausten myötä nopeasti valtavaksi, vaikeaselkoiseksi ja ristiriitaiseksi.

Tarkalla määrittelyllä oikeita ratkaisuja

Kokonaisuus pitää olla jo alusta lähtien määritelty hyvin, ettei jää epäselviä rajanvetoja.

– Etenkin eri osa-alueiden välillä tulee helposti harmaita alueita, joissa ei ole selvää, mikä taho hankinnassa on vastuussa mistäkin. Kuka hankkii kaapelin, kuka sen asentaa, entä kuka kytkee? Kun ostetaan koneikko, jossa on ohjauskeskus, kuka hoitaa kokonaisuuden työmaalla valmiiksi?

Kilpailu on tänä päivänä kovaa, eikä määrittely hankinta-asiakirjassa voi olla summittaista, kuten joskus aiemmin.

– Tarjoukset ovat niin tiukkoja, etteivät urakoitsijat ole valmiita tekemään samaan hintaan enempää työtä, kuin mistä on tarkalleen ottaen sovittu. Ylimääräisestä työstä voi pamahtaa tilaajalle iso lasku.

Hankinta-asiakirjoihin on muodostunut oma slanginsa, jolla määrittely voidaan tehdä tarkasti. Kokenutta asiantuntijaa kannattaa käyttää aina apuna.

Liity Repen sisäpiiriin,
tilaa kuulumiset ja tarjoukset sähköpostiisi

KOKEMUKSIA

Viimeisen päälle ammattilainen

Reijo Ruohola on viimeisen päälle ammattilainen. Hän puhuu sitä kieltä urakoitsijoiden kanssa, mitä pitää puhua ja katsoo, että kaikki toimii kuten pitääkin. Yhteistyö Repen kanssa on ollut helppoa ja palvelu henkilökohtaista. Kysymykset voi esittää yhdelle taholle ja niihin tulee vastaus. Reijo on ollut tosi kustannusystävällinen vaihtoehto Toivakan kunnalle. Hänestä on ollut valtava hyöty.

Jukka Paalanen
Tekninen päällikkö, Toivakka

 

Ratkaisut kiperimpiinkin ongelmiin

Arvostamme Reijo Ruoholan toiminnassa luotettavuutta ja laaja-alaista osaamista. Hän tulee silloin kun sovitaan ja pitää lupauksensa. Kaikissa prosesseissa on ongelmia. Laajan ja monipuolisen kokemuksensa ja päämäärätietoisuutensa turvin Reijolla ei mene sormi suuhun, vaan hän ratkaisee kiperimmätkin ongelmat. Yhteistyömme tulee kestämään vuosia.

Antti Eriksson
Toimitusjohtaja, Kierto Ympäristöpalvelut Oy

 

Hyvää mieltä ja mutkattomuutta

Työskentely Reijon kanssa on sopivan iloista. Ei stressata ja etsitään mutkattomasti ratkaisuja. Palavereihin voi mennä aina hyvillä mielin. Vaikka ratkaisuja ei löytyisi heti, niin Repe hakee vastauksia ja miettii ratkaisuja suomalaisella sisulla. Arvostan myös Reijon vankkaa kokemusta ja asiantuntemusta. Reijo ei halua suositella mitä tahansa pilipalilaitteita. Hänellä on monipuolinen kokemus laitteiden luotettavuudesta ja helppohoitoisuudesta.

Petri Helin
Toimitusjohtaja, Pinnoitus Helin Oy 

 

Reijo Ruohola on osaava, tunnollinen ja huolellinen

Galvatek Oy suunnittelee ja toimittaa automatisoituja pintakäsittelylaitoksia vaativille teollisuuden aloille. Galvatek on vuodesta 1980 alkaen toimittanut yli 300 projektia yli 30 referenssimaahan. Reijo Ruohola on ollut yhtenä yhteistyökumppanina automaatio- ja sähkösuunnittelussa. Teemme yhteisiä projekteja teollisuuden tarpeisiin.

Unto Lammi
Entinen hallituksen puheenjohtaja, Galvatek Oy  

 

Pitkän linjan asiantuntijan apu on ollut enemmän kuin tarpeen

Köyhällä ei ole varaa tehdä huonoa, harjoitella ja epäonnistua jäteveden puhdistamon saneerauksessa. Pitkän linjan asiantuntijan apu on ollut enemmän kuin tarpeen. Reijo Ruohola on ottanut päävastuun Hartolan saneeraushankkeen sähkö- ja automaatioasioissa. Toki juridinen vastuu on kunnalla.

Ensimmäisessä vaiheessa uudistimme jäteveden käsittelyn laitteet. Repe oli mukana laitteiden valintavaiheessa. Tärkein panos oli automaation uusiminen. Repe on tehnyt automatisoinnin suunnitelman ja hankinta-asiakirjat. Hän on ollut jatkuvasti yhteydessä puhdistamon hoitajaan ja saanut merkittävää tarvetietoa. Nyt on menossa tarjousten arviointi ja automaation hankinnasta päättäminen.

Arvostan Repen automaation ja sähkötekniikan monipuolista osaamista ja kykyä arvioida järkevimpiä ja kustannustehokkaimpia ratkaisuja. Tähän mennessä budjetti on alittunut.

Repe teki myös jäteveden puhdistamon valvomon sähkösuunnitelman. Sähkötyöt on hoitanut Repen tiimi.

Janne Myntti
Tekninen johtaja, Hartolan kunta

 

Vesilaitokset, kiertotalous ja
pintakäsittelyteollisuus ovat erikoisalaamme.

sähköautomaatio- ja kaukovalvontaprojektia

vuoden kokemus

REPEN TIIMI

Reijo Ruohola
0500 352 038
reijo@reijoruohola.fi

Tuija Valmela, huippumyyjä
044 323 9115
tuija.valmela@huippumyyjat.fi

Kaarin Lännenpää, huippumyyjä
050 336 7837
kaarin.lannenpaa@reijoruohola.fi

Ilkka Westman, vanhempi automaatioasiantuntija
050 432 1031
ilkka.westman53@gmail.com

Timo Lintula, teollisuusinstrumentoinnin asiantuntija
asennus, käyttöönotto, kalibrointi ja vikojen selvitys
0400 565 391
timo.lintula@kolumbus.fi

Pekka Pajuvesa, automaatio- ja sähköasentaja
050 049 6461
pekka.pajuvesa@gmail.com

Esa Peltomaa, automaatio- ja sähköasentaja, sähkökeskusten valmistus

Hannu Lehtinen, rakennussähkösuunnittelu

Marinka Rothsten, vedenkäsittely, annostelutekniikka sekä mittaus- säätö- ja anturitekniikka, Prominent Oy

Mika Tenhunen, mekaaniset asennukset ja konekorjaukset, Pro Kaksikko Oy

Mikko Ahokas, energia- ja ympäristöalan asiantuntija, Macon Oy

Paula Harmaala, viestintäpäällikkö
050 360 7500
paula@nonews.fi


Annostelupumput,
mittaus- ja säätötekniikka.
Logiikka- ja kaukovalvontajärjestelmät.
×

Voinko olla avuksi?

Suora linja Reijo Ruoholalle palvelee WhatsApin käyttäjiä. Voit myös lähettää viestin 0500 352 038 tai sähköpostia reijo@reijoruohola.fi.

× WhatsApp Reijo