0500 352 038 reijo@reijoruohola.fi

Asiantunteva tiimimme palvelee kokonaisvaltaisesti sähkö- ja automaatioasioissa 

 

Yhdessä löydämme teille
parhaan ratkaisun 

Kun lopputuloksella on väliä

Reijo Ruoholan tiimissä teitä palvelevat valikoidut ammattilaiset.

Hoidamme asianne kokonaisvaltaisesti, jotta lopputulos on paras mahdollinen.  

Valitse kokenut suunnittelija ja toteuttaja valvomaan etuanne sähkö-, automaatio- ja kaukovalvonta-asioissa

Sähkö- ja automaatiojärjestelmät

Suunnittelu, ylläpito ja projektien hoito. Tarjouspyyntöjen tekeminen, hankinta-asiakirjojen valmistelu, urakoitsijoiden valinta. Toteutusten valvonta, vastaanottotarkastukset.

Päivitykset ja saneeraukset

Prosessin käynnistäminen, vikojen selvitys, sähkö- ja automaatioasennukset.

Kuntotarkastukset ja kustannusarviot

Sähkölaitteistojen varmennus- ja määräaikaistarkastukset.

Vesilaitokset ja prosessiteollisuus

Poimi 40 vuoden kokemus ja tiimimme asiantuntemus hyödyksenne.

Suuryrityksen energiakatselmus

Yrityksen energiakatselmuksessa selvitetään yrityksen tai konsernin kaikkien toimipaikkojen energiankulutusprofiili ja tunnistetaan mahdollisuudet energiansäästöön. Yrityksen energiakatselmukseen sisällytetään kohdekatselmuksia, joiden avulla saadaan yksityiskohtaista tietoa kohteen energiankulutuksesta ja kohteeseen sopivista energiatehokkuustoimenpiteistä.

Mitä katselmuksessa tehdään?

Yrityksen energiakatselmuksessa kartoitetaan yrityksen kaikkien energiankäyttökohteiden energiankulutusprofiilit, kuten esimerkiksi rakennukset. Katselmuksessa etsitään energiansäästökohteita ja tehdään niistä toimenpidesuunnitelma seuraavalle neljälle vuodelle.

Suurten yritysten on tehtävä energiakatselmus neljän vuoden välein

Yritys, jonka työntekijämäärä on yli 250 tai jonka liikevaihto on yli 50 M€ ja tase yli 43 M€, on Energiatehokkuuslain mukaan tehtävä yrityksen energiakatselmus neljän vuoden välein.

Kun energiakatselmus on tulossa…

Me palvelemme! Reijo Ruohola on Energiaviraston valtuuttama vastuuhenkilö.

Sähköasennusten määräaikaistarkastukset

Tarkastuksilla pyritään vähentämään sähköpalojen ja sähköiskujen riskiä sekä varmistamaan, että laitteisto toimii moitteitta. Tummentumat laitteessa, oudot hajut ja äänet saattavat olla oireita alkavista ongelmista.

Sulakekoko määrittää tarkastuskohteet

Määräaikaistarkastuksia on tehtävä tavallisille liike-, teollisuus- ja maatalousrakennuksille, joissa pääsulakkeet ovat yli 35 A. Tarkastusväli vaihtelee 5, 10 ja 15 vuoden välillä kohteen laitteistoluokasta riippuen. Asuinrakennusten asuintiloja määräys ei koske, mutta niissäkin tarkastusten tekeminen on suositeltavaa.

Tarkastuksen sisältö

Määräaikaistarkastuksessa varmistetaan, että sähkölaitteistoa on pidetty asianmukaisessa kunnossa ja että laitteiston käyttö on turvallista.

Sähkölaitteiston piirustusten on oltava ajan tasalla. Ohjeiden on oltava saatavilla niin käyttöä, huoltoa kuin korjauksiakin varten. Mahdollisista laajennus- ja muutostöistä on oltava asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat.

Tarkastuksesta tehdään rekisteri-ilmoitus jakeluverkonhaltijalle tai vaativimpien kohteiden osalta TUKESille.
Rakennuksen omistaja tai vuokralainen on vastuussa tarkastuksen tilaamisesta

Sähkölaitteiston haltijan lakisääteinen velvollisuus on huolehtia, että määräaikaistarkastus tulee tehdyksi ajallaan. Velvoite on käytännössä kiinteistön tai rakennuksen omistajalla, ellei omistaja voi osoittaa laitteistosta vastuussa olevaa muuta haltijaa. Vuokrasuhteissa tarkastuksen teettäminen kuuluu sille, joka yleensäkin vastaa kiinteistön tai rakennuksen pitkäaikaisesta kunnossapidosta, ellei toisin ole sovittu.

Kun tarvitsette määräaikaistarkastusta…

Ota yhteyttä Tukesin valtuuttamaan tarkastajaan Reijo Ruoholaan, kun tarvitsette kohteeseenne määräaikaistarkastuksen. Puolueeton tarkastaja valvoo tarkastuksessa etuanne.

Sähkö- ja automaatiojärjestelmät

Suunnittelu, ylläpito ja projektien hoito. Tarjouspyyntöjen tekeminen, hankinta-asiakirjojen valmistelu, urakoitsijoiden valinta. Toteutusten valvonta, vastaanottotarkastukset.

Päivitykset ja saneeraukset

Prosessin käynnistäminen, vikojen selvitys, sähkö- ja automaatioasennukset.

Kuntotarkastukset ja kustannusarviot

Sähkölaitteistojen varmennus- ja määräaikaistarkastukset.

Vesilaitokset ja prosessiteollisuus

Poimi 40 vuoden kokemus ja tiimimme asiantuntemus hyödyksenne.

Liity Repen sisäpiiriin,
tilaa kuulumiset ja tarjoukset sähköpostiisi

KOKEMUKSIA

Ratkaisut kiperimpiinkin ongelmiin

Arvostamme Reijo Ruoholan toiminnassa luotettavuutta ja laaja-alaista osaamista. Hän tulee silloin kun sovitaan ja pitää lupauksensa. Kaikissa prosesseissa on ongelmia. Laajan ja monipuolisen kokemuksensa ja päämäärätietoisuutensa turvin Reijolla ei mene sormi suuhun, vaan hän ratkaisee kiperimmätkin ongelmat. Yhteistyömme tulee kestämään vuosia.

Antti Eriksson
Toimitusjohtaja, Kierto Ympäristöpalvelut Oy

 

Reijo Ruohola on osaava, tunnollinen ja huolellinen

Galvatek Oy suunnittelee ja toimittaa automatisoituja pintakäsittelylaitoksia vaativille teollisuuden aloille. Galvatek on vuodesta 1980 alkaen toimittanut yli 300 projektia yli 30 referenssimaahan. Reijo Ruohola on ollut yhtenä yhteistyökumppanina automaatio- ja sähkösuunnittelussa. Teemme yhteisiä projekteja teollisuuden tarpeisiin.

Unto Lammi
Entinen hallituksen puheenjohtaja, Galvatek Oy  

 

Hyvää mieltä ja mutkattomuutta

Työskentely Reijon kanssa on sopivan iloista. Ei stressata ja etsitään mutkattomasti ratkaisuja. Palavereihin voi mennä aina hyvillä mielin. Vaikka ratkaisuja ei löytyisi heti, niin Repe hakee vastauksia ja miettii ratkaisuja suomalaisella sisulla. Arvostan myös Reijon vankkaa kokemusta ja asiantuntemusta. Reijo ei halua suositella mitä tahansa pilipalilaitteita. Hänellä on monipuolinen kokemus laitteiden luotettavuudesta ja helppohoitoisuudesta.

Petri Helin
Toimitusjohtaja, Pinnoitus Helin Oy 

UUTISIA

”Vanhemmilla valtiomiehillä on rauhoittava vaikutus kiireeseen ja stressiin” – Senioriyrittäjän osaamiselle on kysyntää

Kauppalehti teki jutun Reijo Ruoholasta

UUTISIA

Reijo Ruohola on tehnyt ARE:n kanssa sopimuksen Kauppakeskus Triplan sähkölaitteistojen varmennustarkastuksista.

Helsingin Sanomien juttu Triplasta