Sähkö­tarkastukset 

Tummentumat laitteessa, oudot hajut ja äänet saattavat olla oireita alkavista ongelmista. Sähköasennusten varmennus- ja määräaikaistarkastuksilla sekä sähkölaitteiden tarkastuksilla pyritään vähentämään sähköpalojen ja sähköiskujen riskiä sekä varmistamaan, että laitteistot toimivat moitteitta.

Sähkö­asennusten määrä­aikais­tarkastukset

Sulake­koko määrittää tarkastus­kohteet.

Määrä­aikais­tarkastuksia on tehtävä tavallisille liike-, teollisuus- ja maa­talous­rakennuksille, joissa pääsulakkeet ovat yli 35 A.

Tarkastus­väli vaihtelee 5, 10 ja 15 vuoden välillä kohteen laitteisto­luokasta riippuen.

Asuin­rakennusten asuintiloja määräys ei koske, mutta niissäkin tarkastusten tekeminen on suositeltavaa.

Sähkötarkastuksen tarkoitus on ehkäistä sähkövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja sekä odottamattomia käyttökeskeytyksiä.

Määräaikaistarkastuksessa varmistetaan, että sähkölaitteistoa on pidetty asianmukaisessa kunnossa ja että laitteiston käyttö on turvallista.

Sähkölaitteiston piirustusten on oltava ajan tasalla. Ohjeiden on oltava saatavilla niin käyttöä, huoltoa kuin korjauksiakin varten. Mahdollisista laajennus- ja muutostöistä on oltava asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat.

 

Sähkölaitteiston haltijan lakisääteinen velvollisuus on huolehtia, että määräaikaistarkastus tulee tehdyksi ajallaan.

Velvoite on käytännössä kiinteistön tai rakennuksen omistajalla, ellei omistaja voi osoittaa laitteistosta vastuussa olevaa muuta haltijaa.

Vuokrasuhteissa tarkastuksen teettäminen kuuluu sille, joka yleensäkin vastaa kiinteistön tai rakennuksen pitkäaikaisesta kunnossapidosta, ellei toisin ole sovittu.

Ota yhteyttä

Reijo Ruohola on TUKEsin valtuuttama sähkötarkastaja.

×

Voinko olla avuksi?

Suora linja Reijo Ruoholalle palvelee WhatsApin käyttäjiä. Voit myös lähettää viestin 0500 352 038 tai sähköpostia reijo@reijoruohola.fi.

× WhatsApp Reijo