0500 352 038 reijo@reijoruohola.fi

Sähkölaitteiden tarkastukset

Reijo Ruohola on hyväksytty sähkölaitteiston kuntotutkijayritys.

Sähköasennusten määräaikaistarkastukset

Tarkastuksilla pyritään vähentämään sähköpalojen ja sähköiskujen riskiä sekä varmistamaan, että laitteisto toimii moitteitta. Tummentumat laitteessa, oudot hajut ja äänet saattavat olla oireita alkavista ongelmista.

Sulakekoko määrittää tarkastuskohteet

Määräaikaistarkastuksia on tehtävä tavallisille liike-, teollisuus- ja maatalousrakennuksille, joissa pääsulakkeet ovat yli 35 A. Tarkastusväli vaihtelee 5, 10 ja 15 vuoden välillä kohteen laitteistoluokasta riippuen. Asuinrakennusten asuintiloja määräys ei koske, mutta niissäkin tarkastusten tekeminen on suositeltavaa.

Tarkastuksen sisältö

Määräaikaistarkastuksessa varmistetaan, että sähkölaitteistoa on pidetty asianmukaisessa kunnossa ja että laitteiston käyttö on turvallista.

Sähkölaitteiston piirustusten on oltava ajan tasalla. Ohjeiden on oltava saatavilla niin käyttöä, huoltoa kuin korjauksiakin varten. Mahdollisista laajennus- ja muutostöistä on oltava asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat.

Tarkastuksesta tehdään rekisteri-ilmoitus jakeluverkonhaltijalle tai vaativimpien kohteiden osalta TUKESille.
Rakennuksen omistaja tai vuokralainen on vastuussa tarkastuksen tilaamisesta

Sähkölaitteiston haltijan lakisääteinen velvollisuus on huolehtia, että määräaikaistarkastus tulee tehdyksi ajallaan. Velvoite on käytännössä kiinteistön tai rakennuksen omistajalla, ellei omistaja voi osoittaa laitteistosta vastuussa olevaa muuta haltijaa. Vuokrasuhteissa tarkastuksen teettäminen kuuluu sille, joka yleensäkin vastaa kiinteistön tai rakennuksen pitkäaikaisesta kunnossapidosta, ellei toisin ole sovittu.

Kun tarvitsette määräaikaistarkastusta…

Ota yhteyttä Tukesin valtuuttamaan tarkastajaan Reijo Ruoholaan, kun tarvitsette kohteeseenne määräaikaistarkastuksen. Puolueeton tarkastaja valvoo tarkastuksessa etuanne.

 

Lisätietoja:
Sähköasennusten määräaikastarkastukset / TUKES

Reijo Ruohola

Reijo Ruohola

Sähköautomaation ja kaukovalvonnan asiantuntija

  • Päivitysten ja saneerausten suunnittelu
  • Kuntotarkastukset ja kustannusarviot
  • Hankinta-asiakirjojen valmistelu
  • Tarjouspyyntöjen tekeminen
  • Urakoitsijoiden valinta
  • Toteutusten valvonta
  • Vastaanottotarkastukset

Verkostoidu kanssani Linkedinissä: