0500 352 038 reijo@reijoruohola.fi

Suuryrityksen energiakatselmus

Yrityksen energiakatselmuksessa selvitetään yrityksen tai konsernin kaikkien toimipaikkojen energiankulutusprofiili ja tunnistetaan mahdollisuudet energiansäästöön. Yrityksen energiakatselmukseen sisällytetään kohdekatselmuksia, joiden avulla saadaan yksityiskohtaista tietoa kohteen energiankulutuksesta ja kohteeseen sopivista energiatehokkuustoimenpiteistä.

Mitä katselmuksessa tehdään?

Yrityksen energiakatselmuksessa kartoitetaan yrityksen kaikkien energiankäyttökohteiden energiankulutusprofiilit, kuten esimerkiksi rakennukset. Katselmuksessa etsitään energiansäästökohteita ja tehdään niistä toimenpidesuunnitelma seuraavalle neljälle vuodelle.

Suurten yritysten on tehtävä energiakatselmus neljän vuoden välein

Yritys, jonka työntekijämäärä on yli 250 tai jonka liikevaihto on yli 50 M€ ja tase yli 43 M€, on Energiatehokkuuslain mukaan tehtävä yrityksen energiakatselmus neljän vuoden välein.

Kun olette aikeissa teettää yritykseenne energiakatselmusta, ottakaa yhteyttä. Reijo Ruohola on Energiaviraston valtuuttama vastuuhenkilö.

 

Lisätietoja:

http://www.energiavirasto.fi/suurten-yritysten-pakolliset-katselmukset

Reijo Ruohola

Reijo Ruohola

Sähköautomaation ja kaukovalvonnan asiantuntija

  • Päivitysten ja saneerausten suunnittelu
  • Kuntotarkastukset ja kustannusarviot
  • Hankinta-asiakirjojen valmistelu
  • Tarjouspyyntöjen tekeminen
  • Urakoitsijoiden valinta
  • Toteutusten valvonta
  • Vastaanottotarkastukset

Verkostoidu kanssani Linkedinissä: