Tarkastuksilla pyritään vähentämään tulipalojen ja vaaratilanteiden riskiä sekä varmistamaan sähkölaitteiston häiriötön toiminta.

Sähkötarkastukset

Sähkö­asennusten varmennus- ja määrä­aikais­tarkastukset

Tummentumat laitteessa, oudot hajut ja äänet saattavat kertoa alkavista ongelmista.
 

Sulakekoko määrittää tarkastuskohteet

Määräaikaistarkastuksia on tehtävä tavallisille liike-, teollisuus- ja maatalousrakennuksille, joissa pääsulakkeet ovat yli 35 A. Tarkastusväli vaihtelee 5, 10 ja 15 vuoden välillä kohteen laitteistoluokasta riippuen. Asuinrakennusten asuintiloja määräys ei koske, mutta niissäkin tarkastusten tekeminen on suositeltavaa.

Tarkastuksessa varmistetaan turvallisuus

Määräaikaistarkastuksessa varmistetaan, että sähkölaitteistoa on pidetty asianmukaisessa kunnossa ja että laitteiston käyttö on turvallista.

Sähkölaitteiston piirustusten on oltava ajan tasalla. Ohjeiden on oltava saatavilla niin käyttöä, huoltoa kuin korjauksiakin varten. Mahdollisista laajennus- ja muutostöistä on oltava asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat.

Tarkastuksesta tehdään rekisteri-ilmoitus jakeluverkonhaltijalle tai vaativimpien kohteiden osalta TUKESille. Rakennuksen omistaja tai vuokralainen on vastuussa tarkastuksen tilaamisesta.

Kenen vastuulla?

Sähkölaitteiston haltijan lakisääteinen velvollisuus on huolehtia, että määräaikaistarkastus tulee tehdyksi ajallaan. Velvoite on käytännössä kiinteistön tai rakennuksen omistajalla, ellei omistaja voi osoittaa laitteistosta vastuussa olevaa muuta haltijaa.

Vuokrasuhteissa tarkastuksen teettäminen kuuluu sille, joka yleensäkin vastaa kiinteistön tai rakennuksen pitkäaikaisesta kunnossapidosta, ellei toisin ole sovittu.

Valtuutetulta tarkastajalta 

• Varmennus- ja määräaikaistarkastukset

• Kuntoarviot

• Sähköautojen latausratkaisut

 

Ota yhteyttä Tukesin valtuuttamaan tarkastaja Reijo Ruoholaan, kun tarvitsette kohteeseenne sähköasennusten varmennus- tai määräaikaistarkastuksen. Puolueeton tarkastaja valvoo tarkastuksessa etuanne.