Energia­katselmukset

Energiakatselmuksessa selvitetään kaikkien toimipaikkojen energiankulutusprofiili sekä mahdollisuudet energiansäästöön. Työ- ja elinkeinoministeriö tukee PK-yritysten ja kuntien vapaaehtoisia energiakatselmuksia. Suuryrityksille energiakatselmukset ovat pakollisia.

Suurten yritysten on tehtävä energiakatselmus neljän vuoden välein​

Yritys, jonka työntekijämäärä on yli 250 tai jonka liikevaihto on yli 50 M€ ja tase yli 43 M€, on Energiatehokkuuslain mukaan tehtävä yrityksen energiakatselmus neljän vuoden välein.

Yrityksen energiakatselmuksessa selvitetään yrityksen tai konsernin kaikkien toimipaikkojen energiankulutusprofiili ja tunnistetaan mahdollisuudet energiansäästöön.

Yrityksen energiakatselmukseen sisällytetään kohdekatselmuksia, joiden avulla saadaan yksityiskohtaista tietoa kohteen energiankulutuksesta ja kohteeseen sopivista energiatehokkuustoimenpiteistä.

Mitä katselmuksessa tehdään?

Yrityksen energiakatselmuksessa kartoitetaan yrityksen kaikkien energiankäyttökohteiden energiankulutusprofiilit, kuten esimerkiksi rakennukset.

Katselmuksessa etsitään energiansäästökohteita ja tehdään niistä toimenpidesuunnitelma seuraavalle neljälle vuodelle.

Kohde­katselmuksissa saadaan yksityis­kohtaista tietoa energian­kulutuksesta ja kohteeseen soveltuvista energia­tehokkuus­toimenpiteistä.

Ota yhteyttä energia­katselmuksesta

Reijo Ruohola on Energiaviraston hyväksymä energiakatselmuksen vastuuhenkilö.
×

Voinko olla avuksi?

Suora linja Reijo Ruoholalle palvelee WhatsApin käyttäjiä. Voit myös lähettää viestin 0500 352 038 tai sähköpostia reijo@reijoruohola.fi.

× WhatsApp Reijo