Heinolan Sahaniemi: Vanha jätevedenpuhdistamo uusittiin nykyaikaan

”Repen puoleen on voinut heti ensimmäisenä kääntyä ja selvittää, mikä milloinkin on järkevintä. On iso etu, että hänellä on laajaa kokemusta pitkältä ajalta ja hän tuntee puhdistamon prosessit”, vesihuoltoinsinööri Tomi Lahti (keskellä) sanoo. Kuvassa vasemmalla Jake Nyman, Reijo Ruohola oikealla.

Heinolan Sahaniemen jätevedenpuhdistamolla toteutettiin mittava saneeraus- ja laajennustyö, jolla 1976 perustettu laitos saatiin vastaamaan nykyisiä ympäristövaatimuksia. 

Reijo Ruohola eli Repe toimi uudistuksessa Rambollin konsulttina vastuualueinaan SIA-hankinta-asiakirjojen laadinta, suunnitelmat, sähköautomaation väyläratkaisut sekä sähkötöiden valvonta.

Vanhan ja uuden tuntemus avainasemassa

Puhdistamon käyttöinsinööri Jake Nylund ja vesihuoltoinsinööri Tomi Lahti ovat hyvin tyytyväisiä. Vaikka kokonaisuus oli laaja ja yllätyksellinen, niin budjetissa pysyttiin. Lisätyöt jäivät vähäisiksi ja nekin olivat jo ennalta tiedossa.

”Tämän ikäisen laitoksen uudistuksessa haasteena on vanha järjestelmä, jota pitää purkaa ja muuttaa samalla kun rakennetaan uutta”, Jake Nylund sanoo.

Vanhoilla puhdistamoilla dokumentaatio on usein puutteellista eikä aikaisempia suunnitelmia ole aina käytettävissä. Niinpä yllätyksiä tulee väkisinkin vastaan. 

”Repen puoleen on voinut heti ensimmäiseksi kääntyä ja selvittää, mikä milloinkin on järkevintä. On iso etu, että hänellä on laajaa kokemusta pitkältä ajalta. Repe myös tuntee puhdistamon prosessit”, Tomi Lahti sanoo.

Hankinta-asiakirjojen laadinta on kriittinen kohta

Tässäkin asiassa ennakointi on kaikki kaikessa ja hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Hankinta-asiakirjojen laadinnassa pitkällinen kokemus on etu, jotta kaikki mahdolliset sudenkuopat osataan jo ennalta huomioida. Kokonaisuus pitää olla alusta lähtien määritelty hyvin, ettei jää epäselviä rajanvetoja vastuualueisiin.

”On tärkeää, että teksti on heti alusta lähtien selkeä, yksinkertainen ja ristiriidaton”, Repe sanoo.

”Tarjoukset ovat niin tiukkoja, etteivät urakoitsijat ole valmiita tekemään samaan hintaan enemmän työtä kuin mistä tarkalleen ottaen on sovittu. Ylimääräisestä työstä voi pamahtaa tilaajalle iso lasku.”

Tarkalla määrittelyllä on Heinolassa ollut suuri merkitys budjetissa pysymisen ja töiden sovittamisen kannalta.

Aina on hyvä kysyä

Sujuvuutta on lisännyt se, että kynnys yhteydenottoon on ollut matalalla.

”Repe on helposti lähestyttävä ja hän on lähtenyt heti miettimään ratkaisuja myös pienemmissäkin asioissa”, käyttöinsinööri Jake Nylund kiitteelee.

Onnistumisen eväät ovat tieto, taito ja osaaminen, mutta kaiken on lopulta viimeistellyt hyvät henkilökemiat. On tärkeää, että kumppanin kanssa yhteistyö on miellyttävää.

”Ihmisenä Repe on hyvin sympaattinen, mukava ja huumorintajuinen. Häneltä voi kysellä tyhmiäkin ilman, että menettää kasvoja”, Sahanniemen vesihuoltolaitoksen insinöörit toteavat yksissä tuumin.

Heinolan Sahaniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennus valmistui syksyllä 2020. Ilmastusaltaita laajennettiin, puhdistamon lietteenkuivaus uusittiin ja metanolin annostuslaitteisto rakennettiin. Samalla uudistettiin koneistoa, instrumentointia, sähkölaitteita ja automaatiota. Saneeraus- ja laajennustöiden suunnittelusta on vastannut Ramboll Finland Oy ja kokonaisurakoinnista Suomen Maastorakentajat Oy. 

Lisää kokemuksia
Reijo Ruohola on tekee ARE:n kohteissa varmennustarkastuksia

Miksi ARE valitsi Reijo Ruoholan

”Kokemus ja näkökulma Reijolla on laajempi, kuin vähemmän aikaa tai vain yhdentyyppisiä kohteita tehneellä. Ihmisenä hän on oikein maanläheinen, helppo persoona”, ARE:n talotekniikkapäällikkö Marko Katainen arvioi.

×

Voinko olla avuksi?

Suora linja Reijo Ruoholalle palvelee WhatsApin käyttäjiä. Voit myös lähettää viestin 0500 352 038 tai sähköpostia reijo@reijoruohola.fi.

× WhatsApp Reijo