0500 352 038 reijo@reijoruohola.fi

Vanha jätevedenpuhdistamo uusittiin nykyaikaan

Osaava hankinta-asiakirjojen laadinta ja eri aikakausien ratkaisujen perinpohjainen tuntemus mahdollistivat onnistuneen lopputuloksen ja budjetissa pysymisen.

Heinolan Sahaniemen jätevedenpuhdistamolla toteutettiin mittava saneeraus- ja laajennustyö, jolla 1976 perustettu laitos saatiin vastaamaan nykyisiä ympäristövaatimuksia. 

Reijo Ruohola eli Repe toimi uudistuksessa Rambollin konsulttina vastuualueinaan SIA-hankinta-asiakirjojen laadinta, suunnitelmat, sähköautomaation väyläratkaisut sekä sähkötöiden valvonta.

Vanhan ja uuden tuntemus avainasemassa

Puhdistamon käyttöinsinööri Jake Nylund ja vesihuoltoinsinööri Tomi Lahti ovat hyvin tyytyväisiä. Vaikka kokonaisuus oli laaja ja yllätyksellinen, niin budjetissa pysyttiin. Lisätyöt jäivät vähäisiksi ja nekin olivat jo ennalta tiedossa.

”Tämän ikäisen laitoksen uudistuksessa haasteena on vanha järjestelmä, jota pitää purkaa ja muuttaa samalla kun rakennetaan uutta”, Jake Nylund sanoo.

Vanhoilla puhdistamoilla dokumentaatio on usein puutteellista eikä aikaisempia suunnitelmia ole aina käytettävissä. Niinpä yllätyksiä tulee väkisinkin vastaan. 

”Repen puoleen on voinut heti ensimmäiseksi kääntyä ja selvittää, mikä milloinkin on järkevintä. On iso etu, että hänellä on laajaa kokemusta pitkältä ajalta. Repe myös tuntee puhdistamon prosessit”, Tomi Lahti sanoo.

Hankinta-asiakirjojen laadinta on kriittinen kohta

Tässäkin asiassa ennakointi on kaikki kaikessa ja hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Hankinta-asiakirjojen laadinnassa pitkällinen kokemus on etu, jotta kaikki mahdolliset sudenkuopat osataan jo ennalta huomioida. Kokonaisuus pitää olla alusta lähtien määritelty hyvin, ettei jää epäselviä rajanvetoja vastuualueisiin.

”On tärkeää, että teksti on heti alusta lähtien selkeä, yksinkertainen ja ristiriidaton”, Repe sanoo.

”Tarjoukset ovat niin tiukkoja, etteivät urakoitsijat ole valmiita tekemään samaan hintaan enemmän työtä kuin mistä tarkalleen ottaen on sovittu. Ylimääräisestä työstä voi pamahtaa tilaajalle iso lasku.”

Tarkalla määrittelyllä on Heinolassa ollut suuri merkitys budjetissa pysymisen ja töiden sovittamisen kannalta.

Aina on hyvä kysyä

Sujuvuutta on lisännyt se, että kynnys yhteydenottoon on ollut matalalla.

”Repe on helposti lähestyttävä ja hän on lähtenyt heti miettimään ratkaisuja myös pienemmissäkin asioissa”, käyttöinsinööri Jake Nylund kiitteelee.

Onnistumisen eväät ovat tieto, taito ja osaaminen, mutta kaiken on lopulta viimeistellyt hyvät henkilökemiat. On tärkeää, että kumppanin kanssa yhteistyö on miellyttävää.

”Ihmisenä Repe on hyvin sympaattinen, mukava ja huumorintajuinen. Häneltä voi kysellä tyhmiäkin ilman, että menettää kasvoja”, Sahanniemen vesihuoltolaitoksen insinöörit toteavat yksissä tuumin.

 

Heinolan Sahaniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennus valmistui syksyllä 2020. Ilmastusaltaita laajennettiin, puhdistamon lietteenkuivaus uusittiin ja metanolin annostuslaitteisto rakennettiin. Samalla uudistettiin koneistoa, instrumentointia, sähkölaitteita ja automaatiota. Saneeraus- ja laajennustöiden suunnittelusta on vastannut Ramboll Finland Oy ja kokonaisurakoinnista Suomen Maastorakentajat Oy. 

 

Vanha jätevedenpuhdistamo uusittiin nykyaikaan

Heinolan Sahaniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennustyö pysyi budjetissa ja lopputulos on onnistunut.

Toivakan jätevedenpuhdistamo: Tuli kerralla hyvä ja kustannustehokas

Tällä ratkaisulla Toivakan jätevedenpuhdistamon lietteen kuljetus- ja käsittelykustannukset putosivat alle puoleen entisestä.

Pinnoitus Helin: Ennakoinnilla vältettiin jopa kuukausien tuotantokatkokset 

Reijo Ruohola eli Repe huolestui Pinnoitus Helinin sinkityslinjan toimivuudesta. Varaosia ei ollut enää saatavilla ja ohjelmistotkin temppuilivat. Jos automaatio olisi hajonnut, tuotantokatkos olisi voinut olla useita kuukausia.

Galvatek: Kerralla onnistuneita ratkaisuja teollisuuden tarpeisiin

Asiakkaiden kuunteleminen ja heidän todellisten tarpeiden ymmärtäminen on erityisen tärkeää oikean lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Työskentely Reijon kanssa on mutkatonta ja iloista

- Työskentely Reijon kanssa on sopivan iloista. Ei stressata ja etsitään mutkattomasti ratkaisuja. Palavereihin voi mennä aina hyvillä mielin. Vaikka ratkaisuja ei löytyisi heti, niin Repe hakee vastauksia ja miettii suomalaisessa sisulla, myhäilee Pinnoitus Helinin...

Kierto Ympäristöpalvelut: Suositusten kautta löytyi tekijä, johon voi luottaa

- Löysimme Reijo Ruoholan noin vuosi sitten verkostokumppanin suosituksen kautta. Reijo on auttanut Kierto Ympäristöpalveluissa muun muassa ostetun lietteenkuivauskoneen käynnistyksessä ja vikojen selvityksessä, vastannut prosessisäiliöiden pinnankorkeusmittausten...
×

Voinko olla avuksi?

Suora linja Reijo Ruoholalle palvelee WhatsApin käyttäjiä. Voit myös lähettää viestin 0500 352 038 tai sähköpostia reijo@reijoruohola.fi.

× WhatsApp Reijo